Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά ΔΕΔΔΗΕ :

Εμείς στην electrosos έχουμε μεγάλη εμπειρία στην έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΔΔΗΕ.

Προμηθευτείτε ένα έγκυρο και επίσημο πιστοποιητικό ΔΕΗ ή ένα πιστοποιητικό για άλλον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
Όταν σας ζητηθεί πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη - ΥΔΕ για :

 

 • Νέα ηλεκτροδότηση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου.          
 • Νέα εγκατάσταση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου.
 • Αλλαγή ονόματος έκδοσης λογαριασμού ΔΕΗ σε οικία ή κατάστημα.
 • Επανασύνδεση παροχής ή επανασύνδεση μετρητή σε οικία ή κατάστημα.
 • Επαύξηση ισχύος σε οικία ή κατάστημα.
 • Μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ ή κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ σε κατοικία.

Μην χάνετε χρόνο και χρήματα ψάχνοντας ηλεκτρολόγους οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανονισμούς και σας βάζουν (με την επιπολαιότητά τους) σε “μπελάδες” και σε κίνδυνο για ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ και ΦΩΤΙΑ στην κατοικία σας ή την επιχείρησή σας.

Πάρτε την ευκαιρία να σας κάνουμε ΔΩΡΕΑΝ μετρήσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην κατοικία ή στο κατάστημα για:

 

 • Ρελέ  - αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη προκειμένου να αποφύγετε ηλεκτροπληξία .
 • Γείωση εγκατάστασης και συσκευών για αποφυγή βραχυκυκλωμάτων και φωτιάς.

Μην κάνετε το λάθος να θεωρείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση δεν παρουσιάζει φθορά και προβλήματα στη διάρκεια του χρόνου.


 

Το Νέο Πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει τα εξής έντυπα:

  Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
  Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
  Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384.
  Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ.
  Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και  μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα εγκατάστασης.

 

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ΔΕΗ εξαρτάται από τη χρήση της εγκατάστασης.

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.) σύμφωνα με τις μετρήσεις από 1 μήνα έως 14 χρόνια.
 • Για νέες κατοικίες η έκδοση του 1ου πιστοποιητικού είναι για 14 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού τουλάχιστον κάθε χρόνο
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
 • Για όλες τις παραπάνω χρήσεις εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης δηλαδή από κατοικία σε επαγγελματικό χώρο ή από μια επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλη.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
 • Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.