ΦΘΗΝΟ ΡΕΥΜΑ – nrg

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!

Δείξτε μας τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου και μάθετε πόσα χρήματα θα εξοικονομήσετε με την nrg σε σχέση με τον τωρινό σας λογαριασμό.

Εμείς αναλαμβάνουμε:

• Νέες Συνδέσεις (Εκπροσώπηση νέας παροχής Ρεύματος ή Φυσικού Αερίου)

• Επανασυνδέσεις

• Αλλαγή ονόματος χρήστη

• Οικιακά Τιμολόγια

• Επαγγελματικά Τιμολόγια

Η διαδικασία Αλλαγής Παρόχου είναι απλή, γρήγορη και χωρίς κόστος.

Ως Επίσημος Συνεργάτης της εταιρείας NRG Trading House A.E. παρέχουμε όλα τα πακέτα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για οικιακή χρήση (προγράμματα nrg Electricity 4U, Electricity 4ALL, BASIC, BASIC N, GAS 4U, GAS 4ALL, TOTAL nrg 4U, TOTAL nrg 4ALL) και για επαγγελματική χρήση (προγράμματα nrg 4BUSINESS, FLEXI, EXCLUSIVE, SOLUTION, TOTAL) επιλέγοντας το ιδανικό για τις δικές σας ανάγκες.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΔΕΔΔΗΕ όπως όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτου εταιρεία παροχής αναφέροντας τον αριθμό μετρητή και τη διεύθυνσή σας.

Ο χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησής σας.

Η nrg ενημερώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις μετρήσεις των πελατών της στη Χαμηλή Τάση. Αναφορικά με τους πελάτες της Μέσης Τάσης, οι μετρήσεις γίνονται σε συνεργασία του ΑΔΜΗΕ με το ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο φορείς στέλνουν τις μετρήσεις τους στην nrg, η οποία προχωράει στην εκκαθάριση των λογαριασμών των πελατών της. Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης της μέτρησής σας μέσω της εφαρμογής mynrg.

Η βλάβη επισκευάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Δεν θα υπάρξει καμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η αλλαγή είναι καθαρά λογιστική. Δεν θα γίνει καμία εργασία στον μετρητή, στα καλώδια και γενικά στις εγκαταστάσεις.

Η εγγύηση που έχετε καταβάλει στον προηγούμενο προμηθευτή, θα σας επιστραφεί με συμψηφισμό στον τελευταίο εκκαθαριστικό σας λογαριασμό.

Ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός είναι ένας λογαριασμός που βασίζεται στην εκτίμηση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης του τιμολογούμενου Μετρητή, ενώ η χρέωση αφαιρείται από τον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

H Τιμολόγηση είναι μηνιαία σε όλα τα προγράμματα. Συνεπώς το ποσό πληρωμής είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό ενός διμήνου. Η ενεργοποίηση πάγιας εντολής κάνει την πληρωμή ακόμα πιο εύκολη και ταυτόχρονα η εγγύηση είναι μηδενική.

Δεν υπάρχει κανένα κόστος κατά την αλλαγή προμηθευτή.

Οι ρυθμιζόμενες Χρεώσεις αφορούν δαπάνες για:
• Το Δίκτυο Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
• Το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
• Τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
• Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
• Τις Λοιπές Επιβαρύνσεις

Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες χρεώσεων και συγκεκριμένα:
Χρεώσεις Ενέργειας, Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, Φόρους και Τέλη, Χρεώσεις υπέρ τρίτων.
Από τις ανωτέρω κατηγορίες, η μοναδική η οποία είναι ανταγωνιστική και διαφοροποιείται ανά Προμηθευτή είναι αυτή που αφορά τις Χρεώσεις Ενέργειας. Οι υπόλοιπες κατηγορίες χρεώσεων είναι ίδιες από όλους τους Προμηθευτές και αποδίδονται σε Δημόσιους Φορείς.